Predstavitev

logo

Društvo DEDI za promocijo in varstvo dediščine

Associazione DEDI per la promozione e tutela del patrimonio

Association DEDI for Promotion and Protection of Heritage

Poslanstvo društva je promocija in varstvo naravne in kulturne dediščine ter ozaveščanje o pomenu vzdrževanja in ohranjanja dediščine ter s tem krepitev pozitivnega odnosa do dediščine. Usmerjeno je v raziskovanje dediščine in izpopolnjevanje znanja o dediščini ter v prenos tega znanja iz teorije v prakso in obratno. Društvo si prizadeva za medsebojno povezanost članov, stroke in zainteresirane javnosti ter medsebojno izmenjavo izkušenj in znanja.

Organiziramo:

  • strokovna potovanja in ekskurzije,
  • tabore, tečaje in delavnice,
  • predavanja,
  • posvetovanja, razprave in seminarje, konference,
  • razstave, koncerte in druge prireditve.
  • sejme starih predmetov, literature, …